ขนมไทย เอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่าของชาวไทย

ขนมไทย สามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท?

ขนมไทย นั้นมีอยู่หลากหลายประเภท วันนี้จะมาทำความรู้จักกับการแบ่งประเภทของขนมไทย ได้แก่ ขนมที่ทำให้สุกได้ด้วยการกวน อาทิ ตะโก้ ขนมเปียกปูน, ขนมที่ทำให้สุกด้วยการนึ่ง อาทิ ช่อม่วง ขนมชั้น สังขยา, ขนมที่ทำให้สุกด้วยการเชื่อม อาทิ ทองหยิบ ทองหยอด, ขนมที่ทำให้สุกด้วยการทอด อาทิ ขนมฝักบัว

 ขนมที่ทำให้สุกด้วยการอบ อาทิ ขนมครก และ ขนมที่ทำให้สุกด้วยการต้ม อาทิ ขนมต้ม ขนมถั่วแปบ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน ขนมไทยโบราณ อย่าง ช่อม่วง ขนมฝักบัว ตะโก้ เปียกปูน เริ่มหาซื้อทานได้ยาก อยากจะให้คนรุ่นหลังอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมอาหารในส่วนนี้ไว้